YT 6800

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

YT 6800

Knud Thy
Jeg har en YT6800 der fungerer fint ,  men PTO virker ikke
Jeg vil godt sælge traktoren har fået et bud på 4000,00  ddk
Vh Knud Thy    mail   knudthy@gmail.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: YT 6800

Kraug
Det høres intresant ut ...  Er du fremdeles intresert i å selge tractoren din så ring meg gjerne +47 99549123  eller send meg beskjed på Kraug01@online.no